Kdo vlastně dula je a jak může ženě a celé rodině pomoci?

Často se setkávám s představou, že dula není nic než “placená kamarádka”. Tato představa je v naší zemi běžná. O dulách a jejich roli, schopnostech a kompetencích málokdo alespoň okrajově tuší. Nedílnou součástí zdárného porodu je kvalitní příprava fyzická i psychická, dula je tedy někdo, kdo Vám může pomoci s prevencí úskalí porodu i šestinedělí.

Dula není zdravotník. Zákon u nás nijak nedefinuje co dula musí umět a jaké jsou její kompetence.

Nicméně v porodnici nemusí nutně sledovat celou dobu zdravotní stav ženy, protože od toho tam jsou porodní asistentky a lékaři, což jí dává prostor k tomu zabývat se tím druhem péče a opory, kterou personál porodnice nemá šanci stíhat – psychikou. Dula tak může být skálou, o kterou se žena může opřít v bouři na oceánu.

Ptejte se své duly, jestli prošla výcvikem, ideálně u české asociace dul.

 • Vzdělává se dál sama? 
 • Líbí se Vám?
 • Je čistotná?
 • Je na ni spolehnutí?
 • Cítíte se s ní dobře?

Co dula zvládá a co o jejich schopnostech není až tak známo:

 • různé hraniční situace, zvládá základy krizové intervence..
 • vyzná se ve fyziologických procesech, umí ulevit od bolesti, ať už svýma rukama nebo prací se změněným stavem vědomí jakým porod bezesporu je..
 • vnímá celou situaci a snaží se dělat to nejlepší pro ženu a dítě..
 • je zdatným prostředníkem mezi ženou a personálem..
 • přestože nemá zdravotní vzdělání, vyzná se ve fyziologii porodu..
 • umí pomoci s přípravou na porod, kojením a poporodním obdobím..
 • dokáže vnímat i potřeby otce..
 • vyzná se v situaci, nabídne svůj úhel pohledu nebo dokáže pojmenovat priority, ale nikdy, za žádných okolností nerozhoduje za ženu..
 • dokáže vyhodnotit jakou pomoc, podporu žena nebo rodina zrovna potřebuje..
 • pomůže s bondingem..
 • zná byliny, které jsou pro ženu i dítě bezpečné v průběhu celého mateřství..
 • a hlavně umí ženu podpořit a opečovat ať je porodní příběh jakýkoliv..
 • dokáže rodinu provést i ztrátou..

Zdá se, že role duly začíná až porodem, ale nemusí tomu tak být.

Kontaktovat dulu můžete už v období kdy chcete otěhotnět. Znalá dula Vám může poskytnout řadu rad a zkušeností jak podpořit své zdraví a připravit se na příchod dítěte.

Může sáhnout do světa rostlin, nebo sáhne třeba i do míst ve Vás samotných, které vidí, že je potřeba ošetřit.

Dokonce ani šestinedělím, podporou v kojení, péčí o dítě nebo zvládnutím psychických výzev, které se mohou objevit, její místo ve Vašem životě nemusí mizet.

V období klimakteria si na ni možná opět vzpomenete a necháte se znovu zahrnout péčí.

Nebo ji pozvete k plánování oslavy menarché pro svou dceru, vnučku..

Role duly je u nás zatím nedoceněna. Od pradávna trávily porod ženy společně a muže ponechávaly stranou, dodnes to můžeme vidět u stále ještě přežívajících kmenových společností. Nebylo to proto, že by muži nebyli schopni u porodu pomoci, ale pro hormonální vybavenost a ideálně vlastní zkušenost.

Je krásné, když může být u porodu partner, rodinu to stmeluje, žena se o něj může opřít.

Nicméně málokterý muž má prostor a chuť obsáhnout potřebné role a připravit se ně. Jako opora u porodu jsou muži často zaskočeni něčím, co vůbec nečekali, a je pro ně velice náročné se orientovat a poskytnout ženě co potřebuje. Hlavně ve chvílích, kdy by sami potřebovali podporu. Muži jsou u porodu společensky tlačeni do role, která většině z nich není vlastní – málokterý muž cítí potřebu se dozvídat a pamatovat si například praktické informace o ženských reprodukčních orgánech z pohledu majitelky a potenciální rodičky. Ačkoliv dokáží být velkou oporou, je ideální, když v tom nejsou sami. I ti nejšikovnější v různých fázích porodu mohou sami potřebovat péči a ujištění, že si vedou skvěle.

Samotné označení dula se začalo hojně používat ve starém Řecku, nicméně kořeny slova sahají až do doby mykénské éry (doulos/doula). Pravděpodobně označení sociálního statusu po válce. Ti, kteří přežili, a jejichž životy byly ušetřeny, přešli do služby vítězům.

Slovo doula tedy znamená něco jako otrokyně, služebná, nikoliv však zcela bez svobod a práv.

S největší pravděpodobností tedy dula, osobní a věrná služebná, stála při své paní nejen v období porodu a šestinedělí, ale také po celé reprodukční období. 

Tento odkaz tedy přežívá až dodnes.

V dnešním světě dulení zažilo velkou renesanci, jedna z hlavních vln přišla z Kanady, kde je doprovod u porodu běžná a vyhledávaná záležitost. Ze strany personálu porodnic v západních zemích je dula více než vítaná pomoc.

Podle studií ženy, které vedle sebe měly dulu, lépe prošly obdobím těhotenství, porodu a snadněji vklouzly do raného šestinedělí, které skýtá mnohá úskalí.

Přeji všem ženám a otcům, aby si mohli prožít nerušený příchod svého dítěte za podpory duly, která dokáže odhadnout a ošetřit v pravý čas jejich potřeby, zrovna tak jako tomu bylo v dobách, kdy společnost vnímala jak moc je důležitý způsob zrození nejen dítěte, ale celé nové rodiny.